Čajkov Južné svahy Štiavnickývh vrchov - Magické miesto, kde sa prelínajú dva svety.
Sopečné podložie Naše vinohrady zapúštajú svoje korene do tufových a andezitových sopečných vyvrenín
:) Partner do zážitkovej gastronómie, ale aj na bežný deň

O spoločnosti

Mohutný vulkán SITNO vyvrhol jedného dňa zo stredu zeme na povrch mračná sopečného popola a horúcej lávy, ktoré sa zmenili na mäkký tuf a tvrdý andezit. Schoval do nich vzácne poklady, bohaté žily drahých kovov a vzácnych kameňov. Stvoril tak jedinečný pôdny profil Terroir TEKOV a predurčil tak charakter naších vín. Vinič je náš pracovný nástroj pomocou...

Neboli nájdené žiadne články.