Čajkov Južné svahy Štiavnickývh vrchov - Magické miesto, kde sa prelínajú dva svety.
Sopečné podložie Naše vinohrady zapúštajú svoje korene do tufových a andezitových sopečných vyvrenín
Zdravé hrozno Testujeme alternatívne ekologické stratégie ochrany viniča
Poďte robiť víno spolu s nami Začíname 14.7.2019 na Facebooku

O nás

Mohutný vulkán SITNO vyvrhol jedného dňa zo stredu zeme na povrch mračná sopečného popola a horúcej lávy, ktoré sa zmenili na mäkký tuf a tvrdý andezit. Schoval do nich vzácne poklady, bohaté žily drahých kovov a vzácnych kameňov. Stvoril tak jedinečný pôdny profil Terroir TEKOV a predurčil tak charakter naších vín. Vinič je náš pracovný nástroj, pomocou ktorého tvoríme vína,...

Ponuka našich vín

Vinohrady

Naše vinohrady

Naše vinohrady sa nachádzajú v Čajkovskom chotári, konkrétne v lokalitách Deberča, Rýľovka a Sádovie. Odrody, ktoré nemáme vysadené, kupujeme tiež od miestnych vinohradníkov.     Deberča - odrodová skladba: 1ha Dunaj, 1ha Frankovka modrá, 1ha Pinot noir, 1ha       Alibernet, 1ha Sauvignon blanc, 1ha Rizling rýnsky, 1ha Pinot gris, 1ha Pinot blanc...

Terroir TEKOV

 Terroir TEKOV označuje víno, ktoré pochádza z južných svahov Štavnických vrchov alebo priľahlej Ipeľskej pahorkatiny. Terroir TEKOV je severná hranica pestovania viniča v strednej Európe. Magické miesto, kde sa prelínajú dva svety. Z pohľadu vinohradníka tu končí horúca - južná časť Európy ( Panónska panva - Pannonicum ) a ďalej, smerom na sever, za Štavnickými vrchmy sa začína...