Čajkov Južné svahy Štiavnickývh vrchov - Magické miesto, kde sa prelínajú dva svety.
Zdravé hrozno Testujeme alternatívne ekologické stratégie ochrany viniča
Sopečné podložie Naše vinohrady zapúštajú svoje korene do tufových a andezitových sopečných vyvrenín
Degustačný set s dopravou zdarma 4 ročníky v jednom kartóne za zvýhodnenú cenu

Ponuka našich vín

O nás

Mohutný vulkán SITNO vyvrhol jedného dňa zo stredu zeme na povrch mračná sopečného popola a horúcej lávy, ktoré sa zmenili na mäkký tuf a tvrdý andezit. Schoval do nich vzácne poklady, bohaté žily drahých kovov a vzácnych kameňov. Stvoril tak jedinečný pôdny profil Terroir TEKOV a predurčil tak charakter naších vín. Vinič je náš pracovný nástroj, pomocou ktorého tvoríme vína,...

Neboli nájdené žiadne články.

Terroir TEKOV

 Terroir TEKOV označuje víno, ktoré pochádza z južných svahov Štavnických vrchov alebo priľahlej Ipeľskej pahorkatiny. Terroir TEKOV je severná hranica pestovania viniča v strednej Európe. Magické miesto, kde sa prelínajú dva svety. Z pohľadu vinohradníka tu končí horúca - južná časť Európy ( Panónska panva - Pannonicum ) a ďalej, smerom na sever, za Štavnickými vrchmy sa začína...