11. 08. 2016

Bez ohľadu na to, koľko úrody zamrzlo v apríli, vinicu musíme udržiavať v top kondícii. V týchto dňoch kypríme zem pod radmi pomocou traktora. Zlepšuje to štruktúru pôdy a ničí burinu. Je to činnosť náročná na čas a trpezlivosť, ale ekologickejšia ako použitie herbicídu.

Vinica teraz spomaľuje svoj doteraz bujný (vegetatívny) rast a  nastáva čas, keď väčšinu energie dáva rastlina do dozrievania hrozna (generatívny rast). V časti vinice, ktorá je na fotke, rastie odroda Dunaj. Oproti minulému roku tu bude úroda len okolo 20 percent. Niektoré bobule sú pomerne sladké už teraz!