Terroir TEKOV

Terroir TEKOV označuje víno, ktoré pochádza z južných svahov Štavnických vrchov alebo priľahlej Ipeľskej pahorkatiny. Terroir TEKOV je severná hranica pestovania viniča v strednej Európe. Magické miesto, kde sa prelínajú dva svety.

 

Z pohľadu vinohradníka tu končí horúca - južná časť Európy ( Panónska panva - Pannonicum ) a ďalej, smerom na sever, za Štavnickými vrchmy sa začína chladná - severná časť Európy ( Západné Karpaty - Carpaticum occidentale ), kde sa vinohrady nachádzajú už len ojedinele.

Muráni Víno Čajkov je jedným z ôsmich zakladajúcich členov združenia Terroir TEKOV. Viac info: www.terroirtekov.sk

  “ Terroir TEKOV je označenie prapôvodnej esencie, ktorá pochádza z jedinečného územia Tekovského a Pukaneckého vinohradníckeho regiónu. Poslaním vinárov je zhmotniť túto magickú esenciu, ktorá môže vzniknúť len tam, kde sa vinohradom dobre darí a stvoriť vďaka nej hodnoverné víno, prírodný produkt, ktorý v prvom rade odráža miesto pôvodu.”