Vinohrady

Naše vinohrady sa nachádzajú v Čajkovskom chotári, konkrétne v lokalitách Deberča, Rýľovka a Sádovie. Odrody, ktoré nemáme vysadené, kupujeme tiež od miestnych vinohradníkov.

Deberča - odrodová skladba: 1ha Dunaj, 1ha Frankovka modrá, 1ha Pinot noir, 1ha Alibernet, 1ha Sauvignon blanc, 1ha Rizling rýnsky, 1ha Pinot gris, 1ha Pinot blanc.

Rýľovie – odrodová skladba: Na rozlohe 2 ha je v rôznych pomeroch následovná výsadba: Dornfelder, Nitria, Merlot, Pinot noir. Na jar 2019 sme tu vysadili Peseckú leánku, na mieste, kde ju pestoval náš starý otec.

Sádovie – odrodová skladba: Rizling rýnsky